Dit is de collectie van mw Nieuwland uit Vorden. ( 2023)

terug naar beginpagina.........back to first page

Aardewerk eierdopjes op voet
     49068      49069
     49265      
           
           
 49070  49266  49071  49267    
   49072  49073      
         49074  49075
           49076
       49268    
 49415    49269  49077  49078  
49079     49270  49080  49271  
         49081  49085
 49082          
     49086  49083  49087  
 49088    49272      
       49090  49091  
 49089    49092      
 49093        49094  
 49095      49274  49129  
  49126  49097 49098    49291  
     49099  49100  49275  
  49102         
 49101   49109     49276  
     49104  49105  49103  
 49106  49107  49108      
 49110  49277        
 49111          
 49278  49279  49112      
     49139  49140    
           
   49280    49281    
 49282  49283  49284  49285    
   49113  49114    49121  49115
 49116  49117  49286    49287  
   49288  49118  49119  49289  
 49120          
   49122        49123
   13607-50  49124      
 49125  49180  49293  49292  49179  
     49127  49128  49319  
 49096    49294  12861-22  49303  
 49178  49295      49296  49297
           49299
     49130  49300    49301
 49131          
 49132  49298  49302      
     49137      49138
           
 49133  49134  49135      
         49141  
           
 49142        49305  
   49143  49306      
 49144  49307  49145      
     49146   49136    
           
       49084    
   49147  49148      
 49308          
           
 49149  48150  49151    49152  
 49309          
     49153      49310
           
 49154      49311    
   49155  49156    49157  49313
 49158  49312    49159    
           
 49160          
   49314  49315      
 49161  49162    49316    
 49317    49318      
 49163  49164    49165    
 49166      49320  49167  
 49321    49169  49323   49322 
 49168    1593-01  1593-02  1593-03  1593-04
 49170  49324  49171  49172  49325  49173
 49326    49327    49174  49175
     49329      49328
     49330      49176
   49331  49177      

Porselein eierdopjes op voet
 49273  49304        
       49332  49333  
   49334    49368    
     49401  49471  49472  
     49335      
           
     49411    49473  
       49336    
           
 49337  49412    49413    
         49414  
           
           
 49338    49416      49417
 49418      49339    49340
 49419          
           
         49420  
   49421  49449  49450  49474  
           
 49423  49341      49342  49354
 49343      49344    
     49424  49360    
       49345    
           
           
 49426          
 49346  49427  49425      
     49347  49429  49430  49431
 49475  49432        
   49348  49433    49434  
   49350  49456      49435
     49351      
           49436
   49352        
   49353        
 49355  49356  49357      
     49440  49359    
     49437  49476    
       49362  49363  
 49364  49365        
 49366         49361  
49438      49439  49367  
 49370        49369  
     49441  49442    
           49371
   49443        
 49372    49477  49478    
           
           
           49428
 49479  49480        
           
 49444  49445    49446  49447  
 49448          
   49373        
      49374    
           
           
 49451          
  49452   49453      
       49454    
       49455    49481
           
           
           
 49375          
     49376      
           
           49458
           
 49377          49378
           
           
       49379  49482  
 49380  49381  49382  49383  49384  49459
         49483  
         49460  49461
     49385    49462  
           
           
           
           
 49386          
           
           
     49387      
 49388          
 49389  49390  49391  49392    49393
   49463        
           
           
 49394  49395        49396
   49464        
   49400  49465  49398    
 49399    49466      
           49402
 49403          
           
 49467    49404    

49405
          49406  
         49468  
 49407  49408  49409      
     49410      

Aardewerk eierdopjes beker.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Porselein eierdopjes beker.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Eierdopjes diversen.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
         
         
         
         
         
           
           
           
 
 
       
         
           
         
         
         
         
         
         
         
           
         
           
         
         

 

terug naar beginpagina.........back to first page